За Свободата от Движението, За Промяната вътре в Нас…

…Разбира се, че пътя е дълъг. Всеки от нас е обусловен да живее по някакъв начин, който несъзнателно е приел. Нека да излезем от зоната си на комфорт и да видим до къде се простират нашите възможности!